NPO geld inzetten
bij grafische opleidingen
bij Art and the City? Dat kan!

Circa € 2,7 miljard uit het NP Onderwijs gaat naar nieuwe en verlengde maatregelen
voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Nu in te zetten voor grafische opleidingen!

De nieuwe Corona golf en het lerarentekort maken de uitvoering van de NPO gelden in het VO onmogelijk.

Wij steken in op het versterken van sociale vaardigheden waarbij het welbevinden van leerlingen voorop staat. Dit realiseren we door samen te werken aan 1 product: bijvoorbeeld een digitaal schoolmagazine of een kleurrijke flyer.

Zo werken we gedurende de lessen aan het welbevinden en de executieve vaardigheden van de leerling, dat wil zeggen duidelijk uitvoerbare taken. Enerzijds worden vaardigheden zoals plannen, focussen en prioriteiten stellen op een vanzelfsprekende manier gestimuleerd om de productie van het magazine te realiseren. Anderzijds werken de leerlingen samen aan de productie van content.  De rollen zijn verdeeld in een visuele en tekstuele redactie, waarbij leerlingen gezamenlijk beelden produceren en teksten opmaken voor in de krant.

Daarnaast scherpen we de digitale vaardigheden zijdelings ook aan door het gebruik van (relatief) complexe ontwerp software als InDesign en Photoshop. Tot slot wordt digitale geletterdheid daarmee zijdelings aangepakt.

Meer lezen? Kijk hier.

In het kort: hoe werkt het?

Voor iedere school komt er dus in het schooljaar 2021-2022 geld beschikbaar om leerlingen heel gericht te helpen. Het is maar liefst beschikbare bedrag komt neer op zo’n 700 euro per leerling. Het ministerie van OCW heeft een menukaart opgesteld om passende interventies te kiezen die helpen de vertragingen in te lopen.

21e eeuwse vaardigheden.

21e-eeuwse vaardigheden zijn ‘competenties’ die leerlingen nodig hebben om onder andere succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Feitelijk is dit de essentie waar het in het onderwijs – naast de cognitieve aspecten – om draait. Vaardigheden die ten eerste los als in samenhang gezien kunnen worden, maar ten tweede altijd in combinatie met vakspecifieke kennis.

Als gevolg hiervan ontwikkelt de leerling verschillende competenties, waaronder:

  • Samenwerken

  • Creatief denken

  • Presenteren

  • Oplossingsgericht denken

  • Communiceren

Het lesprogramma is in overleg.

Tijdsinvestering:
12 lesuren, bij voorkeur in blokuren.
(9 uren bij lesuren van 45 minuten)

Doelgroep: VO en MB

opleiding conceptontwikkeling

Waarom zijn grafische opleidingen nuttig voor jongeren?

Grafische opleidingen zijn enorm nuttig voor kinderen en kunnen hen helpen bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en kwaliteiten. Hieronder vind je enkele redenen waarom grafische opleidingen zo waardevol zijn voor kinderen:

  1. Creativiteit en verbeeldingskracht: Grafische opleidingen helpen kinderen bij het ontwikkelen van hun creativiteit en verbeeldingskracht. Kinderen leren hoe ze ideeën en beelden kunnen uitdrukken door middel van verschillende media, zoals tekeningen, schetsen en digitale beelden.
  2. Technische vaardigheden: Grafische opleidingen geven kinderen de kans om te leren over verschillende softwareprogramma’s en hulpmiddelen die ze nodig hebben om visuele content te creëren. Kinderen leren ook hoe ze deze programma’s en hulpmiddelen op de juiste manier kunnen gebruiken om het beste resultaat te bereiken.
  3. Analytisch denken: Grafische opleidingen verbeteren het analytisch denken van kinderen. Ze leren hoe ze problemen moeten identificeren en oplossen, en hoe ze logisch en systematisch kunnen nadenken over het ontwerpproces.
  4. Zelfvertrouwen: Door het voltooien van uitdagende opdrachten en projecten, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Ze leren nieuwe vaardigheden, waardoor ze zich steeds meer bewust worden van hun eigen capaciteiten en talenten.
  5. Teamwerk: Veel grafische opleidingen vereisen samenwerking en teamwerk. Kinderen leren hoe ze samen moeten werken aan projecten en hoe ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Dit is een waardevolle vaardigheid die ze hun hele leven met zich meedragen.Vraag een offerte aan via de mail!

 

Comments

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.