Heb je klachten over de dienstverlening, docenten en/of cursussen en opleidingen van Art City? Meld deze dan kort na de feiten.  Art City ernaar om binnen 4 weken tot een oplossing van het probleem te komen. Hoe dient u een klacht in? 

  • Informele klachtenprocedure

   1. Een gesprek met de organisatie van Art City (office@artandthecity.com).
   2. Overleg met de eigenaar van Art City (art@artandthecity.com), als het gesprek met de organisatie geen aanvaardbare oplossing biedt.
  • Formele klachtenprocedure

   Een formele interne klacht kan ingediend worden na het doorlopen van de informele interne klachtenregeling.

   1. Een klacht indienen kan rechtstreeks via de mail (office@artandthecity.com) en per post versturen naar Krelis Louwenstraat 1, 1055 KA Amsterdam.
   2. Art City neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op om een overlegmoment te plannen op een af te spreken plaats en tijdstip.
   3. Het is mogelijk zich tijdens het overleg omtrent de klacht te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze.
   4. Doel van het overleg is om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen waarop de klacht betrekking heeft.
   5. Iedereen die bij het overleg betrokken is ontvangt een schriftelijk verslag van het overleg en de gemaakte afspraken ten laatste vijf werkdagen na het overleg.
   6. Een afgehandeld dossier blijft gesloten tenzij er zich nieuwe feiten aandienen.
   7. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen met Art City, is het mogelijk een onafhankelijke derde in te schakelen: de Geschillencommissie van het NRTO.
   8. De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.
   9. Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van Art City BV en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.
   10. De Geschillencommissie is bereikbaar via:
    De Geschillencommissie
    Postbus 90600
    2509 LP Den Haag
    www.degeschillencommissie.nl
    070 3105310
   11. De afgehandelde klacht wordt tot een jaar na data bewaard en de klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Na één jaar wordt de klacht definitief verwijderd.

 

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.